www.rmequodlibet.nL
STICHTING RME QUODLIBET


De Stichting RMEQUODLIBET werd opgericht op 29 juli 2010, voordat 2 jaar eerder, op 5 maart 2008, het Regionaal Mannen Ensemble als vereniging het leven zag. Het beoogde doel van de Stichting is het bevorderen en het in standhouden van het cultuurgoed MANNENZANG. Om haar doel te bereiken, opereert de Stichting voor wat betreft de werving van zangers, en sinds kort ook van zangeressen  voor haar Projectkoor 'De Stilte voorbij', REGIONAAL. Als doelgebied heeft de Stichting gekozen voor: De regio Oosterhout, De regio Geertruidenberg en Het land van Heusden en Altena; maar is eigenlijk  iedere gemotiveerde zanger/zangeres, waar ook vandaan, van hart welkom om aan onze activiteiten deel te nemen.  Als ervaren en enthousiaste  dirigent is Martin Sweep  aan onze stichting verbonden, samen met Jan-Marie Wouters als uitvoerend pianist.

Zo faciliteerde de Stichting RME Quodlibet in 2008 de oprichting van het Regionaal Mannen Ensemble Quodlibet. Vanaf Oktober 2021 faciliteert de Stichting tevens het projectkoor i.o. gemengd Kerst koor: "De Stilte voorbij". Zie onder PROJECTKOOR (Links van deze pagina!) 

 

DE NAAMGEVING:             

Quodlibet mag worden uitgelegd als de benaming voor een aaneenschakeling van populaire en aansprekende liederen. Zó wil het Mannen Ensemble van onze stichting zich melden bij "Het Geachte Publiek"; met spannende en afwisselende optredens!

Gemengd projectkoor "De Stilte voorbij" is opgericht eind 2021 en is een initiatief van onze stichting als hommage aan alle zangers/zangeressen van Nederland die zwaar hebben geleden onder de Coronacrisis, en met moed en durf er weer voor willen zorgen, dat onze bijzondere 'zangcultuur' niet verloren gaat.  

Omdat, in tegenstelling tot een vereniging, een Stichting geen leden heeft, worden zangers die zich bij het Mannenensemble/gemengd Kerstkoor aanmelden omschreven als 'deelnemers'. In dat verband bedraagt de maandelijkse bijdrage voor iedere NIEUWE deelnemer 10.-- Euro per maand: 1ste 2 maanden als proefperiode gratis. Voor deelname aan beide activiteiten (Mannen Ensemble en het Projectkoor geldt 10,-- Euro totaal als maandelijkse bijdrage).