www.rmequodlibet.nL
STICHTING RME QUODLIBET

REPERTOIRE:

Ons Mannen Ensemble gaat voor zang ‘fris van de leveren dus energiek en dynamisch! Het repertoire bestaat uit een breed scala aan traditionele en eigentijdse liederen.  Je zingt in een klein ensemble (16 zangers max.) zodat jouw stem er toe kan doet! Natuurlijk is er de uitdaging om alles 4-stemmig te zingen.  Kracht en ingetogenheid  lossen elkaar af; en zo ontstaat een bijzondere dynamiek! Het ensemble voert uit onder begeleiding van een professioneel pianist Jan-Marie Wouters, en onder leiding van onze enthousiaste en ervaren dirigent Martin Sweep. Wij zijn op zoek naar tenoren-baritons-bassen die met ons willen bouwen aan een mooi stuk zangcultuur. 

QUODLIBET maakt een doorstart waaraan jij, als volleerd team-player en zanger, niet mag ontbreken!! (ontvang via 'Contact" hiernaast verdere informatie) emailadres  info@rmequodlibet.nl

Het bestaande repertoire wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en uitdagende liederen en genres.

Repeteren: gaan we doen in OOSTERHOUT!!!!! Uitvoeren: in ruimten met een goede akoestiek waar ook ter wereld!