www.rmequodlibet.nL
STICHTING RME QUODLIBET


De Stichting RMEQUODLIBET werd opgericht op 29 juli 2010, waar 2 jaar eerder, op 5 maart 2008, het Regionaal Mannen Ensemble, als vereniging, het levenslicht zag. Het beoogde doel van de Stichting is het bevorderen en het in standhouden van het cultuurgoed MANNENZANG. Om dit doel te bereiken, opereert de Stichting voor wat betreft de werving van zangers REGIONAAL; maar  iedere gemotiveerde zanger, waar ook vandaan,  is van harte welkom om aan onze activiteiten deel te nemen.  Als ervaren en enthousiast  dirigent is Martin Sweep aan het onze stichting verbonden, samen met Jan-Marie Wouters als uitvoerend pianist.


 

DE NAAMGEVING:             

Quodlibet mag wordt uitgelegd als de benaming voor een aaneenschakeling van populaire en aansprekende liederen. Zó wil het Mannen Ensemble van onze stichting zich melden bij "Het Geachte Publiek";  met spannende en afwisselende optredens, verzorgt door gemotiveerde en enthousiaste zangers.

Gemengd projectkoor "De Stilte voorbij" is opgericht eind 2021 en is een initiatief van onze stichting als hommage aan alle zangers/zangeressen van Nederland die zwaar hebben geleden onder de Coronacrisis, en met moed en durf er weer voor willen zorgen dat onze bijzondere 'zangcultuur' niet verloren gaat.  

Omdat, in tegenstelling tot een vereniging, een Stichting geen leden heeft, worden zangers die zich bij het Mannenensemble aanmelden omschreven als 'deelnemers'. In dat verband bedraagt de maandelijkse bijdrage voor iedere NIEUWE deelnemer 10.-- Euro per maand: 1ste 2 maanden als proefperiode gratis. 

Voor alle informatie: e-mail:  info@rmequodlibet.nl